|EN| |RU|

APIE MUS

Technologija

  • Mes jau pasirūpinome, kad kokybė taptų pirmutiniu "Astra" kiekvieno darbuotojo reikalu.

  • Kokybės politika ir tikslai visuomet buvo ir bus mūsų veiklos varančiąja jėga..

  • Pagrindinis mūsų tikslas - nuolatinis "Astra" veiklos gerinimas, orientuojantis į vartotoją..

  • Mes turime lyderius, kurie sugeba vesti paskui save žmones.

         

 

 

VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS

AB MAŠINŲ GAMYKLOS “ASTRA” KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS

POLITIKA

 Mes, AB Mašinų gamykla “ASTRA” ir kiekvienas jos darbuotojas, stengdamiesi išlaikyti slėginių indų ir talpų, skirtų maisto ir alkoholio pramonei, kieto kuro katilų, pramoninės skalbimo technikos gamintojų lyderio poziciją Lietuvoje ir plėsti rinką užsienio šalyse ir toliau ne tik tenkiname vartotojų poreikius, siekdami kokybės, atitinkančios aukščiausius reikalavimus, bet ir siekiame sumažinti daromą įtaką aplinkai, darbuotojų ir gyventojų sveikatai.

 AB Mašinų gamyklos “ASTRA” vadovybė įsipareigoja:

 - prižiūrėti ir nuolat tobulinti ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus atitinkančią kokybės ir aplinkosaugos vadybų sistemą;

 - glaudžiai bendradarbiauti su mūsų vartotojais ir teisinėmis organizacijomis, siekiant nustatyti jų poreikius ir laikantis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų;

 - nuolat kelti dirbančiųjų kvalifikaciją, diegti tik ekologiškai švarius gaminius, perdirbamas medžiagas ir naujas technologijas, įgalinančias taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius bei sumažinančias nekokybiško darbo atsiradimo riziką;

 - nuolat gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybų sistemos rezultatyvumą ir vykdyti taršos prevenciją;  - užtikrinti aukštą perkamų žaliavų kokybę, pirkti jas tik iš patikimų mūsų patikrintų ir patvirtintų tiekėjų;

  - nustatyti, įgyvendinti, matuoti ir reguliariai peržiūrėti kokybės ir aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, išskiriant tam reikalingus išteklius;

 - populiarinti aplinkos apsaugos žinias tarp bendrovės darbuotojų ir visuomenėje; dirbti griežtai laikantis darbų saugos (angl. HSE) bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

 Kiekvienas ASTRA darbuotojas atsakingas už šios politikos ir kokybės bei aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimą savo veiklos srityse. Aš įsipareigoju prižiūrėti, kad ši kokybės ir aplinkos apsaugos politika visuomet atitiktų besikeičiančius rinkos reikalavimus ir taptų neatsiejama kasmet atnaujinamų ASTRA veiklos nuolatinio gerinimo tikslų dalimi.

 Tikiuosi, kad ši politika yra suprantama visiems ir jos bus laikomasi.

GENERALINIS DIREKTORIUS               VAIDAS LIESIONIS

2018 – 02 – 28

 

MUMS SVARBU SUMAŽINTI CO2 EMISIJAS

 2013-tai metais mes investavome į vakuuminių saulės kolektorių sistemas, kurios skirtos karšto vandens ruošimui buitinėms reikėmės. Sumontavus 720 vakuuminių vamzdžių kolektorių sistemą, kuri išvystą iki 60kW šiluminę galią, pavyko per metus vidutiniškai sutaupyti 11000m3 gamtinių dujų, o metinės CO2 emisijos sumažėjo net 23-is tonomis. Buitinėms reikmėms skirto karšto vandens ruošimui naudojamų gamtinių dujų kiekis sumažėjo penktadaliu, o 26000,-€ investicijos atsipirkimas planuojamas per 5 metus.

info@astra.lt


Sprendimas: D.Baladinskas