|EN|RU|DE|FR|

GAMINIAI IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

Šildymo technika

pramoninė Skalbimo technika

Mechaninio apdirbimo detalės

Kiti gaminiai

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

 

2018 m. rugsėjo 11 d.

Alytus

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS – PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“

Atsižvelgiant į esamų ir numatomų pritraukti klientų poreikius ir rinkos tendencijas, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“ vykdome projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ produkcijos sertifikavimas eksporto rinkoms“. Projekto tikslas – sustiprinti įmonės pozicijas užsienio rinkose ir eksporto apimčių didinimas, sukuriant teigiamą įmonės įvaizdį bei teikiant kokybiškus tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Projekto įgyvendinimo metu AB Mašinų gamyklos „Astra“ gaminami slėginiai indai bus sertifikuojami atitikties slėginių indų direktyvai PED2014/68/EU, o biomasės/maisto atliekų džiovintuvai laivams bus sertifikuojami atitikties Lloyd‘s Register laivų statybos standartams. Šie produkcijos sertifikatai yra būtini, norint parduoti produktus ES ir EEB šalyse. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama 36049,82 Eur.

 

2018 m. rugpjūčio 01 d.

Alytus

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮDIEGIMAS AB MAŠINŲ GAMYKLA „ASTRA“, PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0015

AB Mašinų gamykla „Astra“ kuria bei gamina įvairių gabaritų metalines talpas, maišykles, kieto kuro katilus, lyginimo presus, konstrukcinius ir kitus metalo gaminius. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos, mašinų ir įrengimų, medicinos, maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Daugelis įmonėje gaminamų gaminių projektuojami ir gaminami pagal individualius projektus, įvertinant naudojamų pas klientą technologijų specifiką bei kitas sąlygas. Kartu su metaline dalimi projektuojamas technologinių procesų valdymo automatizavimas bei mechanizavimas. Siekiant identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti, įmonė atliko energijos vartojimo auditą, kuriame buvo įvertinti ir išanalizuoti energijos ir vandens nuostoliai technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir pateikti energijos taupymo priemonių pasiūlymai bei numatytos techninės organizacinės priemonės energijos nuostoliams sumažinti. Atsižvelgiant į energijos vartojimo audito išvadas ir rekomendacijas, įmonė numato įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas AB Mašinų gamykla „Astra““. Projekto įgyvendinimo metu įmonė numato įsidiegti saulės fotovoltinę jėgainę, siekiant dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Saulės fotovoltinės jėgainės pirkimui skiriama 129.715,60€ projekto finansavimo lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo, o bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 185.308€.

 www.esinvesticijos.lt

 

2018 m. birželio 22 d.

Alytus

TALPYKLŲ, SKIRTŲ FERMENTUOTIEMS AR TERMIŠKAI APDOROJAMIEMS PRODUKTAMS, KŪRIMAS TAIKANT 3D PROJEKTAVIMĄ IR ŠILUMOS MAINŲ SKAIČIAVIMĄ BEM

AB Mašinų gamykla „Astra“ įgyvendina projektą „Talpyklų, skirtų fermentuotiems ar termiškai apdorojamiems produktams, kūrimas taikant 3D projektavimą ir šilumos mainų skaičiavimą BEM” (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0065) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. AB Mašinų gamykla „Astra“ yra viena seniausių ir didžiausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įmonė kuria ir gamina nerūdijančio plieno talpas, talpyklas, slėginius indus ir kitus gaminius maisto, chemijos, medicinos ir kitų pramonės šakų įmonėms. Įmonės sukurta ir pagaminta produkcija vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šio projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas sukurti rinkos lygio inovaciją, talpyklą su naujos konstrukcijos šildymo/šaldymo TIG būdu pagamintais išpūstais „marškiniais“. Projektas įgyvendinamas su partneriu, Lietuvos energetikos institutu.

 

2018 m. balandžio 23 d.

Alytus

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMO PROJEKTAS – „REGIO INVEST LT+“

Pagal priemonės „Regio Invest LT+“ projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra“ planuojame įsigyti vakuuminį keltuvą, vertikalaus apdirbimo frezavimo stakles bei elektrines koordinatinio perforavimo stakles, kurių pirkimui skiriama 252 334,80€ projekto finansavimo lėšų, o bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 841 116€. Projekto tikslas – įsigijus modernią gamybinę įrangą, AB Mašinų gamykla „Astra“ padidins produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimus ir eksporto apimtis bei konkurencingumą. Projekto įgyvendinimas leis kurti naujas darbo vietas. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

2018 m. balandžio 23 d.

Alytus

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMO PROJEKTAS – „DPT PRAMONEI LT+“

Pagal priemonės Nr.03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ projektą „Didelio poveikio technologijų diegimas AB Mašinų gamykla „Astra“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0004 planuojame įsigyti robotizuotas žiedinių suvirinimo siūlių šlifavimo/poliravimo įrenginį, kurio pirkimui skiriama iki 60 000€ projekto finansavimo lėšų, o bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 200 000€.

 

2017 m. spalio 4 d.

Alytus

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMO PROJEKTAS - „NAUJOS GALIMYBĖS LT“

Pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.2.1-LVPA K-801-02-0310 „AB Mašinų gamyklos „Astra“ plėtra dalyvaujant užsienio parodose“ nuo 2016m. pabaigos esame sudalyvavę 3-jose maisto pramonės parodose, kurios vyko Prancūzijoje, D.Britanijoje ir Suomijoje. Projektui įgyvendinti skirta 64.959€ finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtos paramos lėšos sudarė 50 proc. visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos sumos. Įmonė investuos 32.479,50€ savų lėšų. Iki 2018m. planuojama sudalyvauti dar 3-jose parodose pagal šį projektą.

 

2017 m. kovo 3 d.

Alytus

DARBUOTOJŲ MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

AB Mašinų gamykla „Astra“ yra viena seniausių ir didžiausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įmonė kuria ir gamina nerūdijančio plieno talpas, talpyklas, slėginius indus ir kitus gaminius maisto, chemijos, medicinos ir kitų pramonės šakų įmonėms. Siekdama išnaudoti turimą patirtį ir rinkos potencialą, įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „AB Mašinų gamyklos „Astra“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0001, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, kuris yra finansuojamas iš Europos Socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas – patobulinti AB Mašinų gamyklos „Astra“ darbuotojų žinias, gebėjimus ir kompetencijas darbo vietoje. Šiam tikslui pasiekti įmonė planuoja apmokyti ir pakelti kompetencija daugiau kaip 100 darbuotojų suvirinimo ir metalo apdirbimo srityse.

Kvalifikuota darbo jėga gali garantuoti tolygų ir aukštą bendrovės konkurencingumą. Projektu bus apmokoma iš viso 120 specialistų, kurie įgis tinkamas kompetencijas ir užtikrins aukštą konkurencingumo lygį patiems darbuotojams darbo rinkoje. Darbuotojų kvalifikaciją įvertis verslo asociacija ir suteiks pažymėjimus, įrodančius pasiektą kvalifikaciją. Parama būtų esminė prielaida projekto įgyvendinimui numatytos apimties ir numatytu greičiu.

Projektui įgyvendinti skirta 29.456,08€ finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtos paramos lėšos sudarė 60 proc. visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos sumos. Įmonė investavo 19.637,39€ savų lėšų.

Intensyvus dalyvavimas parodose atneša naują įmonės veiklos rezultatą bei perspektyvą. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio šalių įmonėmis bei plėtojami bendri strateginiai verslo planai padeda dar labiau įsitvirtinti esamose bei naujose eksporto rinkose, tuo užsitikrinant stabilų pardavimų augimą. Augant eksporto apyvartai, auga ir įmonės darbo našumas bei sukuriama pridėtinė vertė, bendrovė turi galimybę gautas pajamas reinvestuoti į naujų rinkų paiešką, vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklos plėtrą bei tuo prisidėti prie ekonominių bei socialinių šalies rodiklių gerinimo.

 

2015 m. rugsėjo 7 d.

Alytus

SU ES PARAMA – DIDESNIAME SKAIČIUJE PARODŲ

Seniausia metalo apdirbimo įmonė Lietuvoje - akcinė bendrovė mašinų gamykla „Astra“, - turinti solidžią gamybinę patirtį, kuria bei gamina modernius kieto kuro katilus, talpas, konstrukcinius ir kitus metalo gaminius pagal specialius klientų užsakymus. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos pramonės, medicinos, taip pat maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Nors įmonė jau ir iki šiol eksportavo per 80 procentų pagaminamos produkcijos, yra nuolat intensyviai skverbiamasi į naujas užsienio šalių rinkas, ieškoma naujų užsakovų šalyse, į kurias įvairūs gaminiai eksportuojami jau ne vienerius metus.

„Nuolat tobuliname priemones ir būdus įmonės veiklai, gaminiams ir teikiamoms paslaugoms pristatyti kuo didesniam potencialių užsakovų ratui. Vienas efektyviausių būdų – dalyvavimas tarptautinėse specializuotose parodose. Tačiau šis įmonės pristatymo ir gaminių eksponavimo būdas nėra tarp pigiausių - nemažas sumas sudaro ne tik pačios ekspozicijos kaina parodoje, bet ir transportavimo, reklaminės medžiagos parengimo bei kitos su dalyvavimu parodose susijusios išlaidos, - mintimis apie finansinę rinkodaros priemonių pusę dalinasi alytiškės bendrovės gen. direktorius dr. Vaidas Liesionis. Todėl, parengus projektą, pateikus paraišką bei sulaukus Europos Sąjungos fondų paramos, jaučiame akivaizdžią naudą - įmonei finansinė dalyvavimo parodose “našta“ ženkliai sumažėja.“

Per pastaruosius nepilnus dvejus metus nuo 2014 metų vasario iki 2015 metų rugsėjo įmonė, įgyvendindama projektą „AB Mašinų gamykla “Astra” eksporto pajamų didinimas“, sudalyvavo septyniose specializuotose tarptautinėse užsienio parodose, vykusiose Italijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Projektui įgyvendinti skirta 29.456,08€ finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtos paramos lėšos sudarė 60 proc. visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos sumos. Įmonė investavo 19.637,39€ savų lėšų.

Intensyvus dalyvavimas parodose atneša naują įmonės veiklos rezultatą bei perspektyvą. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio šalių įmonėmis bei plėtojami bendri strateginiai verslo planai padeda dar labiau įsitvirtinti esamose bei naujose eksporto rinkose, tuo užsitikrinant stabilų pardavimų augimą. Augant eksporto apyvartai, auga ir įmonės darbo našumas bei sukuriama pridėtinė vertė, bendrovė turi galimybę gautas pajamas reinvestuoti į naujų rinkų paiešką, vykdyti nepertraukiamą įmonės veiklos plėtrą bei tuo prisidėti prie ekonominių bei socialinių šalies rodiklių gerinimo.

http://www.elta.lt/pranesimai.php?prID=110065

 

2015 m. birželio 30 d.

Alytus

AB Mašinų gamykla „ASTRA“ 2015-06-30 įgyvendino projektą „AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra“, projekto kodas SFMIS Nr.VP2-2.1-ŪM-06-K-02-003. Projekto vykdymui Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija skyrė atitinkamą finansinę paramą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. (Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija įsakymas Nr. 4-148 2014-03-04). Gamykla šiam projektui skyrė 50 proc. nuosavų lėšų. AB Mašinų gamykla „ASTRA“ įsigijo daug naujos technologinės įrangos ir įrengimų, kurie reikalingi naujos progresyvios ir našios gamyklos produkcijos gamybai. Sukurtos naujos 21 darbo vietos . Nauji įrengimai (11 vnt.) įsigyti viešo konkurso būdu ir naudojami našiai ir efektyviai. Įgyvendinto projekto vertė 1.262.718,37€. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos pramonės, medicinos, taip pat maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Gamybinės bazės trūkumas ribojo įmonės galimybes gaminti platesnį spektrą bei kai kuriuos aukštesnio kokybinio lygmens produktus, įmonė negalėjo didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Siekiant didinti įmonės produktyvumą būtina investuoti į modernią įrangą, kas sudarytų sąlygas įmonės plėtrai ir produkcijos gamybos apimčių augimui. Atsižvelgiant į tai, įmonė numatę įgyvendinti gamybinės bazės plėtros projektą, kurio metu buvo įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė įranga ir išplėtota įmonės veikla. Projekto įgyvendinimas leido įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimas leido įmonei kurti naujas darbo vietas, kas prisidėjo prie Alytaus miesto socialinės-ekonominės padėties gerinimo. Naujos technologijos bet kurioje verslo šakoje kuria didžiulę pridėtinę vertę, užtikrina šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą. Įmonės įgyvendinta veikla priskiriama prie vidutiniškai aukštų technologijų, todėl projekto rezultatai (projekto metu sukurtos darbo vietos, darbo našumo augimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Valerijus Starovoitovas

El. p. valstar@astra.lt

 

2015 m. sausio 21 d.

Alytus

KRYPTINGAI – Į UŽSIENIO RINKAS

Lietuviški, Alytuje gaminami kieto kuro katilai „Astra“, savo gyvavimą pradėję nuo vietos rinkos, jau ne vieną dešimtmetį puikiai žinomi, gerai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir tolokai už jos ribų bei atranda vis naujų pirkėjų įvairiose Vakarų ir Rytų Europos šalyse.

Akcinė bendrovė mašinų gamykla „Astra“, turinti solidžią patirtį kieto kuro katilų gamybos srityje, nesitenkina esama pardavimų situacija. Nuolat ieško ir kryptingai renkasi efektyvius būdus pardavimų rinkoms plėsti bei eksporto apimtims didinti, pasitelkiant visus prieinamus finansavimo šaltinius. Vienas jų – ES parama, kurios dėka įgyvendintas jau ne vienas investicinis projektas, davęs ženklių teigiamų rezultatų.

Pastaruoju metu įmonė įgyvendino projektą „AB mašinų gamykla „Astra“ pardavimų užsienio rinkose plėtra“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-03-098). Per du su puse metų dalyvavo vienuolikoje specializuotų tarptautinių parodų. Įvertinus naujausius eksporto rinkose galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, parodų lankytojų bei pirkėjų poreikius, vyraujančias naudojamo kuro tendencijas, sertifikavo sukurtą naujos kartos kieto kuro katilą ir patobulintą granulinę krosnelę, vis populiarėjančią užsienio rinkose.

Dalyvavimui užsienio parodose, vykusiose Latvijoje, Italijoje, Rusijoje, Graikijoje Vengrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Uzbekijoje bei gaminių sertifikavimui buvo investuota daugiau, kaip 68 tūkst. eurų. Daugiau nei pusė šios sumos - 37 tūkst. eurų - skirta parama iš Europos Regioninės plėtros fondo. Įmonė investavo per 31 tūkst. Eur savų lėšų.

Pasak AB mašinų gamyklos „ASTRA“ generalinio direktoriaus Semion Bondarev, priemonės, įgyvendintos pasitelkiant ES paramą, užtikrina galimybę įmonei siekti svarbiausių išsikeltų tikslų - didinti eksportą, apyvartą, produktyvumą ir kitus įmonės veiklos rodiklius – bei kryptingai įgyvendinti verslo strategiją – aktyviai skverbtis į vis naujas užsienio rinkas ir taip užsitikrinti įmonės pajamų augimą.

Eksporto rinkų plėtra, užmezgant naujus ryšius su užsienio šalių įmonėmis, gaminių pirkėjais ir eksporto atstovais, atliktos sertifikavimo veiklos, padės įsitvirtinti tų šalių rinkose bei užsitikrinti ilgalaikius bendradarbiavimo santykius. Visa tai sąlygoja nenutrūkstamą įmonės veiklos plėtrą bei įvairių ekonominių rodiklių gerėjimą. Parodų metu įgytos žinios apie nuolat kintančius klientų poreikius bei naujausias tendencijas šioje pramonės srityje sudarys pagrindą tolesniam gaminių konstrukcijų ir techninių parametrų tobulinimui, naujų gaminių, tenkinančių įvairius eksporto rinkų poreikius, kūrimui. Tai turės ilgalaikį teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek visai Lietuvos ekonomikos plėtrai.

 

2013 m. sausio 18 d.

Alytus

VERSLO STRATEGIJĄ KEISTI SUNKMEČIU BUVO NAUDINGA

Siekis ir ateityje tvirtai jaustis turimose bei sėkmingai žengti į naujas pardavimų rinkas AB mašinų gamyklos „Astra“ kolektyvą skatina nuolat kelti sau naujus tikslus. “Astra”, siekdama išlikti konkurencinga rinkos dalyve Lietuvoje bei kitose šalyse, pakoregavo savo verslo strategijos tikslus, iš kurių vienu svarbiausių tapo – aktyviai skverbtis į užsienio rinkas ir taip užsitikrinti spartų įmonės pajamų augimą.

„Suprantame, kad norint ne tik išgyventi, bet ir sėkmingai plėtoti gamybos veiklą, būtini kardinalūs sprendimai rinkodaros srityje. Gaminant kokybiškus ir paklausius produktus būtina juos tinkamai pristatyti tiek vietos rinkoje, tiek naujose pardavimų erdvėse, į kurias matydami perspektyvą, pradėjome skverbtis, - teigia įmonės vadovas Semion Bondarev. - Nauja įmonės verslo strategija bei investicijos jau duoda savo vaisių. Mūsų bendrovėje sukurtų ir gaminamų gaminių pardavimuose vis didėja eksporto dalis. Akcentuotina, kad eksporto plėtros siekiame, pasitelkiant Europos Sąjungos fondų paramos lėšas. Be jų nebūtume pajutę tokių greitų teigiamų pokyčių.“

Alytuje įsikūrusi bei talpas, konstrukcinius metalo gaminius, lyginimo presus, kieto kuro katilus gaminanti įmonė, įgyvendindama projektą „AB mašinų gamykla „Astra“ produktyvumo didinimas plečiant pardavimus užsienio rinkose“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-018), dalyvavo net penkiose specializuotose tarptautinėse parodose: trys iš jų pasirinktos Maskvoje, nes Rusijos bei kitose Rytų šalių rinkose „Astros“ gaminiai ir paklausūs, ir vis plačiau žinomi. Vykta ir į Paryžių bei Frankfurtą, tad vis daugiau užsakymų sulaukiama ir iš Vakarų Europos šalių verslo partnerių.

„Dalyvavome ne tik parodose, bet ir sertifikavome daugiau, nei keturias dešimtis įmonės gaminių Rusijos bei ES šalių rinkoms. Tai kompleksiniai rinkodaros priemonių žingsniai, užtikrinantys eksporto plėtros sėkmę. Tik turint ES šalių, Rusijos ar Amerikos rinkų produkcijos kokybei keliamus reikalavimus atitinkančius gaminių sertifikatus, atsiveria platesni keliai į užsienio šalių rinkas, - sako p. Semion Bondarev. - Šio, ne tik įmonei, bet ir Lietuvai naudingo, eksporto plėtros projekto veikloms vykdyti buvo skirtas 149.986,00 Lt Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo finansavimas. Šiek tiek daugiau, nei 127 tūkst. litų prisidėjo pati įmonė.“

Dalyvaujant tarptautinėse parodose, įmonei pavyko užmegzti bendradarbiavimo santykius su naujais užsienio partneriais bei šiuos santykius panaudoti, plečiant jau turimas eksporto rinkas bei atrasti naujų, kuriose pardavimų apimtys ne mažiau perspektyvios.

Ruošiantis parodoms bei šuoliui į naujas pardavimų rinkas buvo atliktas 2 modelių talpų bei 42 tipų slėginių indų sertifikavimas. Didėjant įmonės konkurencingumui, augant pardavimams, bus pasiektas vienas pagrindinių tikslų – aukštesnis įmonės patikimumo bei tuo pačiu - produktyvumo lygis.

Jau šiuo metu įmonei pavyko pagerinti eksporto rodiklius bei bendras pardavimų apimtis, sėkmingai įsitvirtinant naujose rinkose. Eksporto plėtra į naujas užsienio šalių rinkas bei pardavimo didinimas turimose rinkose turės ilgalaikį teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek visai Lietuvos ekonomikos plėtrai.

 

Kontaktai pasiteirauti

Viktoras Bondarevas

Tel. +370 315 75251

El. p. viktoras@astra.lt

 

2011 m. spalio 28 d.

Alytus

TARPTAUTINĖSE PARODOSE – ARČIAU VARTOTOJO

Akcinė bendrovė mašinų gamykla „Astra“, turinti solidžią patirtį kieto kuro katilų gamybos srityje, nesitenkina esama pardavimų situacija ir ieško efektyvių būdų rinkoms plėsti ir eksporto apimtims didinti. Jau ir iki šiol eksportavusi per 80 proc. pagaminamos produkcijos įmonė sertifikavo dar tris katilus „Astra 40 MES“, „Astra 31,5 MES“ bei „Astra H-40 ES“ ir siūlo juos ne tik vietos, bet ir užsienio vartotojams.

Jau senokai dairomės vis platesnių „vandenų“ savo gaminių eksportui, tačiau dalyvauti užsienio šalių parodose ir katilus realiai parodyti vartotojui buvo pakankamai sudėtinga, nes juos reikia sertifikuoti, be to, nemažas sumas sudaro ir transportavimo bei eksponavimo išlaidos, - mintimis apie sunkumus, su kuriais yra tekę susidurti, dalinasi alytiškės bendrovės direktorius Semion Bondarev. – Tačiau įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis remiamą projektą „Šildymo katilų ASTRA eksporto į Prancūziją, Rumuniją ir Norvegiją vystymas“ atsivėrė naujos galimybės. Už gautas lėšas galėjome pirkti specialistų paslaugą trims katilams sertifikuoti, dalyvaujame mus dominančių šalių rengiamose tarptautinėse parodose. Tų šalių kalbomis išleidę gaminių katalogus, galime betarpiškai bendrauti su potencialiu mūsų produkto vartotoju.“

Projektui įgyvendinti skirta 242647 Lt finansavimo iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vykdytojas įsipareigojo skirti 103991 Lt.

Už šias lėšas buvo atlikti užsienio rinkų tyrimai, parengta spausdintinė rinkodaros medžiaga rumunų, prancūzų ir anglų ir vokiečių kalbomis, teikianti potencialiems pirkėjams ir pardavimo atstovams aiškią, suprantamą ir išsamią informaciją apie siūlomus šildymo katilus ir leidžianti pristatyti gaminius platesnei rinkos daliai tuo pačiu praplečiant ir potencialių užsakovų ratą. Atliktas planuojamų eksportuoti šildymo katilų sertifikavimas. Dalyvauta trijose tarptautinėse šildymo technikos parodose Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

Tikimasi, kad visas šis įgyvendintų priemonių kompleksas padarys didelę įtaka pardavimų apimtims, kadangi sudaro palankiausias sąlygas įmonei parduoti savo gaminius, užmegzti naujus ryšius su užsienio partneriais, pagerinti savo įmonės įvaizdį. Šios veiklos sukurs esmines prielaidas efektyviam šildymo katilų eksporto organizavimui ir vykdymui.

Šildymo katilai ASTRA yra pačios įmonės sukurtas ir rinkai pristatytas serijinės gamybos gaminys. Tikimės per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo į Prancūziją, Rumuniją ir Skandinavijos šalis eksportuojamų šildymo katilų gamybos skaičių padidinti iki 4000 vienetų per metus, - ateities planais dalijasi įmonės vadovas Semion Bondarev. - Suteikta pagalba leido greičiau ir efektyviau pasirengti šildymo katilų eksportui į Rumuniją, Prancūziją ir Norvegiją. Atliktas išsamus šildymo katilų eksporto rinkos tyrimas ir surinkta informacija, leidžia kryptingai dirbti, siekiant užsibrėžtų tikslų.“
Pasak akcinės bendrovės mašinų gamykla „ASTRA“ generalinio direktoriaus Semion Bondarev, parengta ir sėkmingai įgyvendinama eksporto plėtros strategija bus orientuota į optimaliausias, potencialą turinčias Prancūzijos, Rumunijos bei Norvegijos rinkas todėl įmonė bus pajėgi apyvartos augimą pasiekti mažiausiomis sąnaudomis.

 

2011 m. gegužės 17 d.

Alytus

2011 m. balandžio mėn. AB Mašinų gamykla „Astra“ baigė įgyvendinti projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-104 „AB „Astra“ eksporto ir tarptautinio konkurencingumo didinimas“. Bendra projekto vertė yra 169554,00 Lt. ES parama, kuri siekia 118687,00 Lt skirta pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Skirtos lėšos buvo panaudotos kompleksiniams technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonės rinkos tyrimams, dalyvavimui tarptautinėse parodose bei kompleksinių technologinių įrengimų eksporto plėtros strategijos parengimui.

Kaip pastebi generalinis direktorius S. Bondarev, “Įgyvendintas projektas leidžia įmonei spręsti aktualią eksporto problemą – informacijos trūkumą apie verslo aplinkos reikalavimus, egzistuojantį poreikį bei ilgalaikes galimybes. Kompleksinių technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonėje rinkų tyrimai sukuria realias prielaidas įmonei plėtoti technologinių sprendimų ir produktų eksportą bei didinti eksporto apimtis“ Tikslinių rinkų tyrimai leido įmonei nustatyti atitinkamų pramonės sektorių kiekybinius poreikius ir technologijų naudotojų keliamus kokybinius reikalavimus bei tinkamai orientuoti pardavimus užsienio rinkai.

Su ES finansine pagalba AB Mašinų gamykla „Astra“ dalyvavo trijose tarptautinėse maisto ir chemijos pramonės parodose, kurių metu ne tik pristatė įmonę bei jos gaminamą produkciją, bet ir užmezgė santykius su potencialais klientais bei partneriais. Įgyvendintas projektas leido pasiekti vieną iš AB „Astra“ tikslų – plėtoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais. „Vienas lauke ne karys – yra įsitikinęs S. Bondarev – norint pasiūlyti kuo inovatyvesnius technologinius sprendimus, reikia mobilizuoti tame sektoriuje veikiančių įmonių žinias ir patirtį“.

Įgyvendinant projektąparengta 2010 – 2013 m. eksporto plėtros strategija, kuri yra atskaitos taškas kryptingai AB „Astra“ plėtrai ES šalių ir Rusijos rinkose. Parengta strategija sudaro sąlygas kryptingai plėtoti eksportą ir išnaudoti kompleksinių technologinių produktų ir paslaugų maisto ir chemijos pramonėje potencialą.

Tikimasi, kad įgyvendintas projektas ne tik sudarys sąlygas AB Mašinų gamykla „Astra“ eksporto augimui, bet ir turės teigiamą poveikį įmonės inovatyvumo ir konkurencingumo didėjimui.

 

info@astra.lt


Sprendimas: D.Baladinskas